นโยบายการคืนสินค้า

⚠️ หมายเหตุ

ระยะเวลาการคืนเงิน คืนสินค้า 7 วัน จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการนำส่งสินค้าครั้งแรก รวมถึงกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าเนื่องจาก

(a) ไม่มีผู้รับสินค้า ตามที่อยู่จัดส่ง หรือ
(b) การระบุที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องโดยผู้ซื้อ

 

ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าแนะนำ จะสามารถยื่นคำขอคืน เงินคืนสินค้าได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

*ไม่ได้รับคำสั่งซื้อนี้ – ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นๆ
*ได้รับสินค้าสภาพไม่ดี หรือเหตุผลอื่นๆ – รวมถึงการเปลี่ยนใจ *สินค้าที่ได้มีความแตกต่างจากรายละเอียดมาก หรือไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่ง
*ได้รับสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ – สินค้าที่ได้รับไม่ครบถ้วน หรือชิ้นส่วนบางชิ้นหายไป